Huisreglement Imeet

Binnen het Imeet gebouw gelden de hieronder staande huisregels:

 • Het betreden van het gebouw is op eigen risico
 • Bij het betreden van het gebouw gaat u akkoord met de huisregels
 • Imeet is niet verantwoordelijk voor het oplopen van letsel, het kwijt raken van of schade aan uw   persoonlijke eigendommen
 • In het gebouw van Imeet maakt u gebruik van de openbare ruimten
 • In het gebouw kunnen opnames en foto’s gemaakt worden. Bij het betreden van het gebouw geeft u toestemming dat deze opnames gebruikt mogen worden op social media en de website van Imeet i.v.m. promotie doeleinde(wanneer u dit niet wilt kunt u dit aangeven bij het team van Imeet)
 • Fietsen en auto’s moeten op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd worden. Parkeren van de auto kan op het terrein naast de kerk (parkeren bij de naastgelegen vereniging is niet toegestaan.) Fietsen kunnen in het fietsenrek bij de deur zetten
 • Iedereen is verplicht aanwijzingen van het personeel van Imeet op te volgen
 • Verlaat bij ontruiming het gebouw via de dichtstbijzijnde nooduitgang, volg hierbij de aanwijzingen van hulpverleners en/of ontruimers op. En ga zo snel mogelijk naar de verzamelplaats voor aan straat
 • Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot het gebouw van Imeet
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd
 • Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie
 • Zelf meenemen en/of nuttigen van eigen etenswaren en/of dranken is niet toegestaan

Het is verboden om:

 • Wapens en als wapens te gebruiken voorwerpen en munitie in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
 • Verdovende middelen(drugs) in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
 • Roken of nicotine houdende vervangende voorwerpen of preparaten te gebruiken
 • (Vloei)stoffen en/of gassen die de veiligheid en/of gezondheid in gevaar kunnen brengen in het gebouw te brengen
 • Spullen van Imeet te vernielen
 • In en om het gebouw te vervuilen
 • Zich zo te gedragen dat de orde, veiligheid of bedrijfsvoering verstoort wordt

Bij zaken die niet in dit huisreglement zijn opgenomen geeft een bestuurslid van Imeet altijd de beslissende doorslag.

Imeet behoud zich het recht voor om ten alle tijden het huisreglement te wijzigen. De geldige en meest recente versie is te vinden op de website www.imeet.nl.


Versie 24-9-2022


E-mailen